Procés Terapèutic

Abans de començar

S’ha de tenir en compte que un dels moments més importants de la recuperació són els dies previs a l’inici de les teràpies, ¿Quin és el tractament més adequat? ¿Com vèncer la resistència de la persona addicta?

La culpa, la vergonya, la impotència o el desconeixement, són sensacions habituals en aquests moments, per això a ACTUA PSICOTERÀPIA ens prenem molt seriosament l’atenció que oferim a les primeres visites, a les que prendrem el temps necessari per valorar detingudament el cas, orientar la persona i els seus familiars sobre el mètode de tractament més adequat i respondre a tots els seus dubtes a les visites d'orientació i acollida.

El tractament

Un cop iniciat el tractament de l’addicció, existeixen quatre etapes clau que tot pacient haurà de superar durant el seu procés:
ETAPA 1

Desintoxicació

En el cas de les addiccions amb substancia, la persona addicta haurà generat una dependència física del consum. Aquesta dependència es pot mostrar clarament a través de símptomes com tremolors matinals, excessiva sudoració, nàusees o en algunes ocasions de manera més subtil amb símptomes com irritabilitat, manca de gana i altres, que si no es tracten acabaran provocant la recaiguda. Mitjançant supervisió mèdica i psicoterapèutica properes, acompanyem el pacient perquè aconsegueixi una sobrietat estable, evitant la síndrome d’abstinència i preparant-lo per a les pròximes etapes.
ETAPA 2

Deshabituació

Tota persona addicta haurà vist com els hàbits tòxics van substituint progressivament els hàbits saludables a mesura que la malaltia ha anat avançant. En aquesta etapa ens encarreguem d’ajudar el pacient a identificar aquests hàbits tòxics i a eliminar-los, promovent novament un estil de vida saludable. L'organització dels horaris, l’activitat física i el retrobament amb un entorn sa, són tasques pròpies d’aquesta etapa.
ETAPA 3

Rehabilitació

El desenvolupament d’habilitats serà un altre dels elements fonamentals en el procés de recuperació. No solament les habilitats socials, sinó també les de gestió personal són necessàries per a construir un nou projecte de vida allunyat de les addiccions. Aspectes com el control d’impulsos, l’assertivitat o la gestió emocional són un exemple de la feina que farà el pacient durant aquesta etapa, guiat per l’equip terapèutic.
ETAPA 4

Reinserció

L’abstinència, el canvi d’hàbits i el desenvolupament d’habilitats que haurà assolit el pacient a les etapes anteriors, permetran la seva reincorporació gradual a una vida plenament normal. L’equip terapèutic, la família i el pacient, treballaran conjuntament per a construir un nou itinerari social enriquidor i allunyat de les dinàmiques anteriors. L'orientació acadèmica i laboral, els grups de suport o les iniciatives d’oci saludable seran les eines adequades per a aconseguir l’objectiu final: Qualitat de vida i Realització personal.

Vols més informació?

T'ajudem

crossmenu
×