test durada cocaïna al cos

Quant dura la cocaïna al cos?

Si t'ha atret el títol d'aquest post possiblement sigui perquè tu o algú proper sigueu consumidors de cocaïna i vulgueu assegurar-vos de quant dura la cocaïna al cos. Ara parlarem d'això, però abans, anem a situar una mica el tema realitzant una breu descripció de la cocaïna i els seus efectes.

Què és la Cocaïna?

La cocaïna és una droga estimulant el seu ús està bastant estès entre la població espanyola. De fet, Espanya es troba al capdavant dels països europeus pel que fa al seu consum, segons l'informe EDADES 2022 més del 2% dels adults joves (entre 15 i 34 anys) afirmen haver-la consumit durant l'últim any, cosa que la situa com la segona droga il·legal més consumida després del cànnabis.

La cocaïna és un derivat de la planta de Coca, que es presenta habitualment en forma de pols o cristalls de color blanc, la forma més habitual de consum és la inhalació (esnifar) però també es pot consumir fumada o injectada.

Comprenent la Cocaïna i els seus Efectes

El consum de cocaïna té nombrosos efectes perjudicials a nivell físic, danyant el sistema cardiovascular incloent atacs cardíacs, arítmies o malalties cardíaques cròniques, generant problemes al sistema respiratori i també a nivell gastrointestinal, contribuint a l'aparició de problemes de salut mental com estats psicòtics, amb paranoies o al·lucinacions, així com deteriorament mental a nivell cognitiu, de memòria o de capacitat de presa de decisions.

Tanmateix, encara més devastadores solen ser les conseqüències negatives en l'àmbit psicosocial de la persona ja que es tracta d'una droga amb un alt potencial addictiu que provoca greus problemes econòmics i laborals, deteriorament de les relacions personals i desintegració familiar, estats depressius amb aïllament social, o tendència a les conductes violentes amb possible repercussió a nivell legal.

El seu consum sol associar-se amb conductes de risc com conducció temerària, consum d'altres drogues, o conductes sexuals de risc, cosa que multiplica exponencialment l'aparició de conseqüències greus per a la persona en els episodis de consum.

Quant Dura la Cocaïna al Cos?

Els efectes desitjats pel consumidor de cocaïna (eufòria, excitació, energia, etc.) es poden percebre de manera gairebé immediata després del seu consum i solen durar un màxim de 30 minuts, aquesta curta durada dels efectes afavoreix que en els episodis de consum es vagin repetint les dosis a la recerca de prolongar aquests efectes.

Cosa que al cap de poc temps, provoca una intoxicació caracteritzada per un altre tipus d'efectes com el bloqueig mental, l'estat paranoic, l'ànsia per continuar consumint, la distorsió de l'aspecte sexual de la persona, la irritabilitat, l'insomni, etc. Aquests efectes poden allargar-se fins a diverses hores després d'haver cessat el consum.

A nivell fisiològic la cocaïna té una vida mitjana relativament curta, aproximadament una hora després del seu consum el sistema ja l'ha metabolitzada, convertint-la en uns metabòlits coneguts com Benzoylecgonina, o Ecgonina, que són els que poden ser detectables en les proves toxicològiques.

Cal destacar que l'associació habitual entre consum de cocaïna i consum d'alcohol, en metabolitzar-se produeix un metabòlit especial conegut com a cocaetilè, que resulta detectable durant més temps en les proves toxicològiques i que té major toxicitat per al cos humà.

Detecció de la Cocaïna: Proves i Períodes de Temps.

Hi ha diverses situacions en què es poden utilitzar proves toxicològiques per a la detecció del consum de cocaïna com, per exemple:

En l'àmbit mèdic:

Tant en l'atenció a urgències com en els tractaments per a l'addicció moltes vegades és necessari realitzar proves toxicològiques per comprovar el consum de cocaïna del pacient.

En l'àmbit legal/judicial:

En situacions relacionades amb la conducció de vehicles, o amb relació a la custòdia de menors sol existir la necessitat de detectar possibles consums de la substància.

En l'àmbit laboral:

Algunes empreses i institucions sotmeten els seus candidats a proves toxicològiques abans de la contractació i també durant l'exercici de la seva professió per descartar possibles consums.

En l'àmbit familiar:

Quan el consum de cocaïna es converteix en motiu de conflicte familiar, alguns familiars solen utilitzar proves toxicològiques de venda en farmàcia per intentar controlar la persona consumidora.

Els diferents tipus de proves per detectar la cocaïna al cos

Les proves toxicològiques que se solen utilitzar per detectar el consum de cocaïna i les seves finestres de detecció són:

Orina:

És la prova més utilitzada ja que resulta senzilla de realitzar i la seva finestra de detecció és bastant àmplia, pot detectar el consum de cocaïna fins a 4 dies després, tenint en compte que en casos de consum crònic el temps de detecció pot allargar-se fins a una setmana després del consum o més.

Saliva:

Prova utilitzada habitualment en els controls de trànsit, pot detectar el consum fins a 48 hores després de l'última dosi.

Sang:

Aquesta prova no sol realitzar-se de manera molt habitual ja que la recol·lecció de la mostra i el seu anàlisi són més complicats. El temps de detecció de la cocaïna i els seus metabòlits en anàlisi de sang és de fins a 48 hores.

Cabell:

Aquesta prova es reserva per a casos en què sigui necessari conèixer el consum en un termini més llarg de temps, ja que la detecció pot realitzar-se fins i tot mesos després del consum. Els casos més habituals són els entorns judicials en casos relatius a la custòdia de menors.

Factors que Influeixen en Quant Temps Dura la Cocaïna en el Sistema

Com veieu, els temps de detecció dels diferents tipus de proves són aproximats i és que hi ha alguns factors que poden influir en quant dura la cocaïna al cos i els seus metabòlits en el sistema.

Per començar, el metabolisme de cada persona pot influir en la rapidesa amb què la cocaïna sigui metabolitzada i els seus metabòlits eliminats.

Un metabolisme ràpid, característic de persones més joves i actives metabolitzarà abans la cocaïna consumida que un metabolisme lent, característic de persones grans o menys actives. En aquest sentit, la genètica també té molt a veure, ja que cada persona té una velocitat metabòlica determinada.

A més, persones amb un major índex de greix corporal també necessitaran més temps per metabolitzar la substància consumida ja que els teixits grassos absorbeixen i retenen els metabòlits.

D'altra banda, un altre dels factors que poden influir de manera important en el temps que la cocaïna serà detectable mitjançant proves toxicològiques serà la freqüència de consum que tingui cada persona.

Un consum esporàdic pot ser metabolitzat i eliminat ràpidament, però un consum crònic provoca que, d'alguna manera. Els metabòlits s'acumulin i tardin molt més a eliminar-se, de manera que allarga significativament el temps de detecció de la droga al sistema.

Efectes Immediats i a Llarg Termini de la Cocaïna en la Salut

Com hem comentat, els efectes immediats d'una dosi de cocaïna poden ser l'eufòria, excitació i augment de l'energia, però també és cert que en pocs minuts l'efecte que apareix és el desig de repetir la dosi, donant pas d'aquesta manera a episodis de consum que es poden allargar hores o fins i tot dies sumint la persona en un estat molt desagradable de bloqueig mental, paranoia i insomni.

Més enllà d'això, un dels efectes més importants per tenir en compte del consum de cocaïna és que provoca addicció, per tant, amb el pas del temps aquests episodis de consum tendeixen a repetir-se cada vegada més sovint fins a portar les persones consumidores a viure per i per al consum, fins i tot a la necessitat de consum diari.

Al llarg d'aquest procés, donar positiu en una prova toxicològica és una probabilitat real, cada vegada més probable, que pot comportar conseqüències negatives molt importants.

Prevenció i Recursos per a l'ajuda

Si t'has trobat en una situació de temor que una prova toxicològica detecti el teu consum de cocaïna i a tenir problemes per això, possiblement és que el teu consum ja estigui escapant al teu control i comenci a ser problemàtic. En aquest cas, la millor decisió que pots prendre és la de buscar assessorament professional abans que la situació empitjori.

A ACTUA Psicoteràpia som experts en tractar els consums problemàtics i els trastorns associats al consum de cocaïna. Els tractaments que oferim poden oferir resultats ràpids i molt satisfactoris.

Si voleu saber més sobre com ho fem podeu posar-vos en contacte amb nosaltres.

Tel: 93 639 33 45

Mail: info@actuapsicoterapia.com

Adreça: c/Marquès de Sentmenat 22. A 5 minuts de l'Estació de Sants al barri de Les Corts de Barcelona.

BIBLIOGRAFIA:

Observatori Espanyol de les Drogues i les Addiccions. Informe 2023. Alcohol, tabac i drogues il·legals a Espanya. Madrid: Ministeri de Sanitat. Delegació del Govern per al Pla Nacional sobre Drogues; 2023.

Pomilio, Alicia Beatriz, & Vitale, Arturo Alberto. (2006). Tècniques per a determinació qualitativa/quantitativa de drogues d'abús en fluids biològics. Acta bioquímica clínica llatinoamericana, 40(3), 347-382. Recuperat el 21 de juny de 2024.

Servei relacionat

Vols més informació?

T'ajudem

crossmenu
×